Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2015-02-18

  Zaproszenie

  Szanowni Państwo

   

  Rozpoczęła się nowa kadencja władz samorządów lokalnych. Sprzyja ona rozwojowi dialogu społecznego.

  W związku z tym, Starosta Olecki we współpracy z Burmistrzem Olecka, Wójtami Gmin oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Olecku zapraszają na spotkanie nt. „Planowane kierunki polityki rynku pracy z uwzględnieniem możliwości wykorzystania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego i środków europejskich” , które odbędzie się w dniu 11 marca 2015 roku o godz. 11.00.

   

  W programie m.in.:

  • sytuacja na rynku pracy w powiecie oleckim,
  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy – wsparcie rozwoju zawodowego pracodawcy i pracowników,
  • innowacyjne formy wsparcia finansowego dla pracodawców,
  • wsparcie na rynku pracy osób do 30 roku życia,
  • dyskusja.
 • 2014-12-22

  PRACODAWCO – INWESTUJ W POTENCJAŁ KADROWY!

  SKORZYSTAJ ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

  wypełnij ankietę i określ zapotrzebowanie na kształcenie ustawiczne w 2015 roku

   

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to obowiązująca od niedawna forma wsparcia dla Pracodawców, polegająca na dofinansowaniu lub całkowitym sfinansowaniu (w przypadku mikroprzedsiębiorstw) kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców.

   

  więcej informacji ...

 • 2014-12-09

  Ogłoszenie o naborze wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, że w związku z rezygnacją przedsiębiorcy z przyznanych mu środków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz powstałymi oszczędnościami dysponujemy środkami w ramach projektu systemowego „Kierunek praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na utworzenie dodatkowych miejsc pracy osobom bezrobotnym w wysokości 31 520,66 zł.

  Kwota na wyposażenie lub doposażenie jednego stanowiska pracy wynosi maksymalnie 21 900,00 zł.

  W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

  Wnioski należy składać w sekretariacie tutejszego Urzędu (pok. Nr. 14) do dnia 12.12.2014r

  UWAGA:

  Pracodawca, który zdecyduje się utworzyć nowe stanowisko/ka pracy będzie zobowiązany dokonać wszelkich rozliczeń do dnia 23.12.2014r.

  Wszystkich zainteresowanych serdecznie ZAPRASZAMY

 • 2014-12-04

  Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż dysponujemy środkami na dofinansowanie jednego wniosku w sprawie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej osobie bezrobotnej do 30 roku życia.

   

  Kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 21.326,63 zł.

   

  W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

   

  Wnioski należy składać w sekretariacie tutejszego Urzędu (pok. Nr. 14) do dnia 10.12.2014r.

1 2 3 4
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2015-04-01
do 2015-06-30
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2015-04-01
do 2015-06-30
Nabory wniosków o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2015-02-23
do 2015-03-10
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2015-02-23
do 2015-03-10
< poprzednia 1 następna >