Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2016-01-27

  Życzenia z okazji Święta Publicznych Służb Zatrudnienia

  Z okazji przypadającego w dniu 27 stycznia Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia składamy serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego, sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym wszystkim pracownikom
  Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku.

        

  Życzymy, aby wykonywana praca dawała Państwu dużo satysfakcji i radości, była źródłem uznania ze strony władz samorządowych, partnerów, klientów urzędu oraz całej lokalnej społeczności.

 • 2016-01-21

  INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ STAŻU

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku ogłasza nabór wniosków o organizację stażu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą  ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (II)”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

   

  Kwota przeznaczona na powyższą formę aktywizacji wynosi ogółem 733.320 złotych.

   

  Kompletne wnioski wraz z załącznikami można składać w sekretariacie tutejszego Urzędu (pokój nr 14) od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz w piątek od 7:00 do 15:00.

   

  Formularz wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dostępny jest na stronie internetowej www.pup.olecko.pl w zakładce: „Dla pracodawców i przedsiębiorców”- ,,Dokumenty do pobrania” - „Staż” oraz w siedzibie Urzędu (pokój nr 4).

 • 2016-01-15

  Nowa forma wsparcia - nabór wniosków

  Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18 stycznia 2016 r. uruchamiamy nabór  wniosków o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

   

  Więcej informacji na temat tej formy wsparcia oraz druk wniosku zamieszczono w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” w „Dokumentach do pobrania”.

 • 2015-12-11

  INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU WNIOSKÓW NA DOPOSAŻENIE/WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż w dniu 11 grudnia 2015r. zakończy przyjmowanie wniosków o refundację kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy - Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy, dotyczące aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

1 2 3 4
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2016-01-01
do 2016-03-31
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2016-01-01
do 2016-03-31
< poprzednia 1 następna >