Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2014-12-09

  Ogłoszenie o naborze wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, że w związku z rezygnacją przedsiębiorcy z przyznanych mu środków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz powstałymi oszczędnościami dysponujemy środkami w ramach projektu systemowego „Kierunek praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na utworzenie dodatkowych miejsc pracy osobom bezrobotnym w wysokości 31 520,66 zł.

  Kwota na wyposażenie lub doposażenie jednego stanowiska pracy wynosi maksymalnie 21 900,00 zł.

  W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

  Wnioski należy składać w sekretariacie tutejszego Urzędu (pok. Nr. 14) do dnia 12.12.2014r

  UWAGA:

  Pracodawca, który zdecyduje się utworzyć nowe stanowisko/ka pracy będzie zobowiązany dokonać wszelkich rozliczeń do dnia 23.12.2014r.

  Wszystkich zainteresowanych serdecznie ZAPRASZAMY

 • 2014-12-04

  Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż dysponujemy środkami na dofinansowanie jednego wniosku w sprawie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej osobie bezrobotnej do 30 roku życia.

   

  Kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 21.326,63 zł.

   

  W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

   

  Wnioski należy składać w sekretariacie tutejszego Urzędu (pok. Nr. 14) do dnia 10.12.2014r.

 • 2014-11-20

  Bony

  BONY
   w kwocie 7470 zł

  pomocą na START !!!!

   

  Szanowni Państwo posiadamy środki finansowe na pomoc osobom  zamierzającym podjąć aktywność zawodową poza miejscem zamieszkania.

   

  Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej

 • 2014-11-13

  NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

  NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

   

  Informujemy, iż posiadamy wolne środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w wysokości 13.300,00 zł, na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców.

  Środki KFS mogą być przeznaczone na:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

  Ustawowa wysokość wsparcia wynosi 80% kosztów kształcenia (nie więcej jednak niż 300%* przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika). Mikroprzedsiębiorstwa mogą ubiegać się o sfinansowanie 100% kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KFS (nie więcej jednak niż 300%* przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika).

   

  * W trzecim kwartale 2014r. wysokość przeciętnego wynagrodzenia wynosi 3.781,14 zł – 300% przeciętnego wynagrodzenia to kwota 11.343,42 zł.

1 2 3 4
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2014-10-01
do 2014-12-31
Prace interwencyjne nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2014-01-14
do 2014-12-31
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2014-01-14
do 2014-12-31
Staże nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2014-01-09
do 2014-12-31
< poprzednia 1 następna >