Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2015-04-16

  Zaproszenie

  Komendant Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

   

  Ogłasza nabór  kandydatów do służby dla osób zainteresowanych służbą w placówkach Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

   

  Zapraszamy osoby bezrobotne na spotkanie informacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku w dniu 29.04.2015r.

  Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do doradcy klienta w celu zapisania się na spotkanie.

 • 2015-03-27

  UWAGA !!!!! OSTRZEŻENIE !!!!

  Szanowni Państwo,

   

  Informujemy, iż dotarły do nas sygnały o organizacji na terenie naszego urzędu obowiązkowego szkolenia kierowanego do przedsiębiorców/ pracodawców. Według kontaktujących się firm, szkolenie jest niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Następnie, po wstępnej rozmowie telefonicznej, Przedsiębiorcy otrzymują  sms-y informujące o wysłaniu przesyłki.  Tekst wiadomości zawiera ponadto informację, iż w dniu doręczenia skontaktuje się z Państwem Kurier, a kwota pobrania wynosi 430 zł.

   

  PRAGNIEMY PODKREŚLIĆ, IŻ NIE JESTEŚMY ORGANIZATOREM, ANI TEŻ NIE UDOSTĘPNIAMY SAL NA ORGANIZACJĘ  ŻADNYCH „OBOWIĄZKOWYCH PŁATYCH” SZKOLEŃ DLA PRACODAWCÓW/ PRZEDSIĘBIORCÓW.

   

  W każdym przypadku, gdy firmy powołują się na organizację szkolenia na terenie naszego urzędu  prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Marszelewską (tel. 87 520 30 78, w.250).

 • 2015-03-16

  Nabór wniosków z KFS

  INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW

  O PRZYZNANIE ŚRODKÓW z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  NA FINANSOWANIE kosztów KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

   

  Zapraszamy Pracodawców do składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców.

  Nabór wniosków ma charakter otwarty i odbywać się będzie do momentu wyczerpania środków. Wnioski Pracodawców rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich wpływu.

   

  Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznawane będą zgodnie z Regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej www.pup.olecko.pl oraz dostępnym w siedzibie urzędu.

   

  Środki KFS mogą być przeznaczone na:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku
   z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
 • 2015-03-13

  OGŁOSZENIE O NABORZE

  OGŁOSZENIE O NABORZE

   

  kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w 2015r.

   

  czytaj więcej....

1 2 3 4
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Bony nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2015-03-17
do 2015-12-31
Porady grupowe nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2015-04-01
do 2015-06-30
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2015-04-01
do 2015-06-30
< poprzednia 1 następna >