Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2014-07-17

  Informacja o naborze

  Informacja o naborze na stanowisko Głównego Księgowego

  Uprzejmie informujemy, iż Przedsiębiorstwo Gospodarki  Odpadami „Eko – MAZURY” sp. z o.o. 19-300 Ełk, Siedliska 77 ogłosiło nabór na stanowisko „Głównego Księgowego Spółki” – szczegółowe informacje o stanowisku  znajdują się  w zakładce Krajowe Oferty Pracy (www.pup.olecko.pl),  na stronie www.pup.elk.pl  w zakładce oferty pracy lub  na stronie www.eko-mazury.elk.pl

 • 2014-07-11

  Informacja o zakończeniu naboru

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku uprzejmie informuje, iż z dniem 14.07.2014 r. zostanie wstrzymany nabór wniosków o przyznanie bonu stażowego osobie bezrobotnej do 30 roku życia ogłoszony w dniu 01.07.2014 r.

 • 2014-07-11

  Wznowienie naboru wniosków o refundację

  Wznowienie naboru wniosków.

  Uprzejmie informujemy, iż z dniem 14 lipca 2014 r. zostaje wznowiony nabór wniosków
  o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu systemowego „Kierunek praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Do rozdysponowania pozostały środki w kwocie 43 800,00 złotych. Maksymalna kwota refundacji wynosi 21 900,00 złotych.

  Wnioski przyjmowane będą do dnia 21.07.2014 r.
  Preferowane będą wnioski na utworzenie miejsc pracy osobom bezrobotnym do 25 roku życia i powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnym oraz dla kobiet.

  Posiedzenie komisji rozpatrującej wnioski zaplanowane zostało na dzień 24.07.2014r.

  Kompletne wnioski na obowiązującym druku można składać w sekretariacie tutejszego Urzędu (pokój nr 14) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

  Uwaga!

  Jednocześnie nadmieniamy, że został zaktualizowany regulamin dotyczący refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz druk wniosku.

  Aktualne dokumenty dostępne są w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Prosimy o zapoznanie się z treścią tych dokumentów.

 • 2014-07-10

  Ogłoszenie- wznowienie naboru wniosków

  Wznowienie naboru wniosków.

  Uprzejmie informujemy, iż z  dniem  14 lipca  2014 r.  zostaje wznowiony nabór  wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczejw ramach projektu systemowego „Kierunek praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Do rozdysponowania pozostały środki w kwocie 459 900,00 złotych. Maksymalna kwota dotacji wynosi 21 900,00 złotych.

  Nabór wniosków będzie trwał do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tej formy wsparcia. Preferowane będą wnioski osób bezrobotnych do 25 roku życia i powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnych oraz kobiet.

  Wnioski,  które  wpłyną  do  urzędu  do  dnia 4 sierpnia 2014 r. rozpatrywane  będą w dniach 11-12 sierpnia 2014 r. Informacja o kolejny terminie rozpatrywania wniosków zostanie zamieszczona w terminie późniejszym.

  Kompletne wnioski na obowiązującym druku można składać w sekretariacie tutejszego Urzędu (pokój nr 14) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

  Uwaga!

  Jednocześnie nadmieniamy, że został zaktualizowany regulamin dotyczący przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz druk wniosku.

  Aktualne dokumenty dostępne są w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Prosimy o zapoznanie się z treścią tych dokumentów.

   

1 2 3 4
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2014-07-01
do 2014-09-30
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2014-07-01
do 2014-09-30
Prace interwencyjne nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2014-01-14
do 2014-12-31
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2014-01-14
do 2014-12-31
Staże nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2014-01-09
do 2014-12-31
< poprzednia 1 następna >