Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Ogłoszenie o naborze wniosków na organizację staży

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku  informuje, iż dysponujemy środkami na organizację staży w 2013r. w ramach projektu „Kierunek Praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EuropejskiegoFunduszu Społecznego w kwocie 211.932,00 zł.

 

Projekt kierowany jest głównie do następujących grup bezrobotnych:

  • osób do 24 roku życia,
  • osób do 30 roku życia,
  • osób w wieku powyżej 50 roku życia,
  • osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (zaliczają się do nich osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i osoby z terenów wiejskich),

W związku z powyższym ogłaszamy drugi  nabór wniosków o zorganizowanie stażu  w ramach projektu „Kierunek Praca”.  

 

Umowy stażowe zawierane będą na okres 3 miesięczny z realizacją  od  1 września 2013 r. 

Wnioski należy składać w sekretariacie tutejszego Urzędu (pok. nr 14) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30 w terminie od 15.07.2013r. do  31.07.2013r.

 

Wnioski oceniane będą sukcesywnie przez komisję w terminie od 01.08.2013r. do10.08.2013r.

Wnioski, które wpłyną po terminie naboru (decyduje data wpływu wniosku do urzędu) zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Wnioskodawcy otrzymają informację pisemną o sposobie rozpatrzenia wniosku. Jednocześnie nadmieniamy, iż aktualny formularz wniosku oraz regulamin dotyczący organizacji stażu dostępne są w zakładce „Pliki do pobrania”. Szczegółowe informacje można uzyskać również w pokoju nr 12 lub pod numerem telefonu 87 5203078.

 

UWAGA:  W przypadku niewykorzystania środków w danym naborze lub pozyskania dodatkowych zostaną ogłoszone nabory uzupełniające.

Forma aktywizacji dodana przez: PUP Olecko (2013-07-12 09:04:08) , zredagowana przez: PUP Olecko (2014-03-31 08:10:57)
Data wydarzenia : 2013-07-15
Data publikacji : 2013-07-13

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.olecko.pl/aktualnosc/27/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-organizacje-sta%C5%BCy