Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2014-12-22

  PRACODAWCO – INWESTUJ W POTENCJAŁ KADROWY!

  SKORZYSTAJ ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

  wypełnij ankietę i określ zapotrzebowanie na kształcenie ustawiczne w 2015 roku

   

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to obowiązująca od niedawna forma wsparcia dla Pracodawców, polegająca na dofinansowaniu lub całkowitym sfinansowaniu (w przypadku mikroprzedsiębiorstw) kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców.

   

  więcej informacji ...

 • 2014-12-09

  Ogłoszenie o naborze wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, że w związku z rezygnacją przedsiębiorcy z przyznanych mu środków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz powstałymi oszczędnościami dysponujemy środkami w ramach projektu systemowego „Kierunek praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na utworzenie dodatkowych miejsc pracy osobom bezrobotnym w wysokości 31 520,66 zł.

  Kwota na wyposażenie lub doposażenie jednego stanowiska pracy wynosi maksymalnie 21 900,00 zł.

  W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

  Wnioski należy składać w sekretariacie tutejszego Urzędu (pok. Nr. 14) do dnia 12.12.2014r

  UWAGA:

  Pracodawca, który zdecyduje się utworzyć nowe stanowisko/ka pracy będzie zobowiązany dokonać wszelkich rozliczeń do dnia 23.12.2014r.

  Wszystkich zainteresowanych serdecznie ZAPRASZAMY

 • 2014-12-04

  Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż dysponujemy środkami na dofinansowanie jednego wniosku w sprawie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej osobie bezrobotnej do 30 roku życia.

   

  Kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 21.326,63 zł.

   

  W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

   

  Wnioski należy składać w sekretariacie tutejszego Urzędu (pok. Nr. 14) do dnia 10.12.2014r.

 • 2014-11-20

  Bony

  BONY
   w kwocie 7470 zł

  pomocą na START !!!!

   

  Szanowni Państwo posiadamy środki finansowe na pomoc osobom  zamierzającym podjąć aktywność zawodową poza miejscem zamieszkania.

   

  Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji