Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2014-04-03

  Informacja dotycząca naboru wniosków o organizację stażu.

  Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu systemowego „Kierunek praca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na 124 miejsca stażu przewidziane do realizacji w roku 2014 dotychczas zorganizowano staż 121 osobom.

  Obecnie możemy sfinansować staż organizowany wyłącznie osobom niepełnosprawnym. Do realizacjipozostały:

  • 2 miejsca kobietom niepełnosprawnym,
  • 1 miejsce mężczyźnie niepełnosprawnemu powyżej 50 roku życia.

  Organizatorów, którzy są zainteresowani organizacją stażu dla wyżej wymienionych osób prosimy o składanie wniosków.   

  Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 12, tel. 87 5203078 w. 246

 • 2014-04-02

  Informacja o planowanym terminie rozpatrywania wniosków

  Uprzejmie informujemy, iż wnioski o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, które wpłyną  do urzędu do dnia 22 kwietnia 2014 r., będą rozpatrywane w dniach 28-30 kwietnia 2014 r.

 • 2014-03-18

  Informacja dotycząca zmian w „Karcie oceny wniosku”.

  Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w „Karcie oceny wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej” w części obejmującej ocenę merytoryczną. Wprowadzone zmiany dotyczą wyłącznie modyfikacji jej treści pod tabelą i nie mają wpływu na wynik oceny.

   

  Aktualny wzór karty został zamieszczony w obowiązującym regulaminie.

 • 2014-03-17

  Zawieszenie przyjmowania wniosków.

  Uprzejmie  informujemy,  że  od  dnia  17 marca 2014 r.  wstrzymujemy   nabór  wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

   

  Wznowienie składania wniosków nastąpi z dniem 5 maja 2014 r.

   

  Do rozdysponowania pozostały środki w kwocie 43 800,00 złotych.

1 2 3 4
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Zajęcia aktywizacyjne nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2014-04-01
do 2014-06-30
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2014-04-01
do 2014-06-30
Porady grupowe nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2014-04-01
do 2014-06-30
Prace interwencyjne nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2014-01-14
do 2014-12-31
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2014-01-14
do 2014-12-31
Staże nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2014-01-09
do 2014-12-31
< poprzednia 1 następna >