Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2015-11-30

  Wznowienie naboru wniosków o przyznanie środków z KFS

  Informujemy Pracodawców, iż dysponujemy środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 5.498,53 zł do wydatkowania w 2015 roku.

  W związku z powyższym wznawiamy nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców.

  Nabór wniosków odbywać się będzie do dnia 11 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem wcześniejszego wstrzymania naboru w przypadku wyczerpania dostępnej puli środków. Wnioski Pracodawców rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich wpływu.

   

  Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznawane będą zgodnie z Regulaminem, zamieszczonym na stronie internetowej www.pup.olecko.pl oraz dostępnym w siedzibie urzędu.

 • 2015-11-27

  INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż w związku z realizacją projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (Działanie10.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy), skierowanego do osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia z ustalonym II profilem pomocy, od dnia 19.08.2015r. prowadzi nabór wniosków.

 • 2015-11-12

  ROZPOCZĘCIE NABORU WNIOSKÓW NA REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż w dniu 13 listopada 2015r. rozpoczyna nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia/doposażenie 5 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (I)”.

 • 2015-11-04

  INFORMACJA ZAKOŃCZENIU NABORU WNIOSKÓW NA PRACE INTERWENCYJNE

            Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż w dniu 06 listopada 2015r. zakończy przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (I)”.

1 2 3 4
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2016-01-01
do 2016-03-31
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2016-01-01
do 2016-03-31
Porady grupowe nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2015-10-01
do 2015-12-31
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2015-10-01
do 2015-12-31
Bony nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2015-03-17
do 2015-12-31
< poprzednia 1 następna >