Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2014-11-20

  Bony

  BONY
   w kwocie 7470 zł

  pomocą na START !!!!

   

  Szanowni Państwo posiadamy środki finansowe na pomoc osobom  zamierzającym podjąć aktywność zawodową poza miejscem zamieszkania.

   

  Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej

 • 2014-11-13

  NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

  NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

   

  Informujemy, iż posiadamy wolne środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w wysokości 13.300,00 zł, na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców.

  Środki KFS mogą być przeznaczone na:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

  Ustawowa wysokość wsparcia wynosi 80% kosztów kształcenia (nie więcej jednak niż 300%* przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika). Mikroprzedsiębiorstwa mogą ubiegać się o sfinansowanie 100% kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KFS (nie więcej jednak niż 300%* przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika).

   

  * W trzecim kwartale 2014r. wysokość przeciętnego wynagrodzenia wynosi 3.781,14 zł – 300% przeciętnego wynagrodzenia to kwota 11.343,42 zł.

 • 2014-10-21

  Zaproszenie

  Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie zaprasza na cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych

  dotyczących wsparcia młodych mieszkańców Warmii i Mazur finansowanego ze środków unijnych w ramach Gwarancji dla Młodzieży

   

  Harmonogram spotkań:

  • Olsztyn, 29. października (ERANOVA, al. Obrońców Tobruku 3)
  • Elbląg, 30. października(Hotel Elbląg, Stary Rynek 54-59)
  • Ełk, 6. listopada(Hotel Rydzewski, ul. Armii Krajowej 32)

  Udział w spotkaniach jest bezpłatny

 • 2014-10-14

  Spotkanie informacyjne - „Wsparcie unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza wszystkich zainteresowanych, w szczególności osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, pracujące oraz uczące się na bezpłatne spotkanie informacyjne nt. Wsparcie unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

   

  Spotkanie odbędzie się w terminie 22.10.2014 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, przy ul. Parkowej 12 w godz. 11.00 – 14.00.

1 2 3 4
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2014-10-01
do 2014-12-31
Prace interwencyjne nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2014-01-14
do 2014-12-31
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2014-01-14
do 2014-12-31
Staże nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2014-01-09
do 2014-12-31
< poprzednia 1 następna >